Tag Archives: Tháng 10 cung nào

Cung Bọ Cạp ngày 23/10 tới 22/11, hợp với cung nào tính cách cụ thể

Tháng 23/10 và tháng 22/11 là cùng gì? Cung Bọ Cạp là cung thứ 8 trong 12 cung hoàng đạo. Trong nội dung bài viết sau đây Góc Eva chia sẻ cho bạn thông tin tính cách Bọ Cạp nữ cũng như cung Bọ Cạp hợp với cung nào nhé. Tháng 23/10 và tháng 22/11 […]