Tag Archives: dấu hiệu nhận biết ngày dụng trứng

8 Dấu hiệu nhận biết ngày rụng trứng để thụ thai cũng như tính ngày an toàn

Rụng trứng trong 1 thời điểm nhất định của chu kỳ hành kinh của phụ nữ, phía trên cũng chính là thời điểm nổi bật cho chu trình thụ tinh và có thai. chính vì như vậy phổ biến chị em muốn tính thời điểm rụng trứng để đo lường và tính toán ngày an […]